Kwaliteitsinstrumenten

Een kwaliteitsinstrument is gebaseerd op onderzoek en geeft richting en houvast in de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut. Kwaliteitsinstrumenten helpen bij het verbeteren van de zorg voor de cliënt.

Overzicht

De meeste methoden zijn vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s.

Module Casuïstiek bespreken 

Een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. Met dit instrument kun je de reflectie op jouw eigen handelen vergroten en van elkaar leren.  >> Module Casuïstiek bespreken<<

Module Intervisie 

Bij deze module ligt de nadruk op een probleem waar een ergotherapeut tegenaan loopt. De ergotherapeut legt het probleem als casus voor aan de intervisiegroep en vraagt aan collega’s hoe ze zo’n probleem aanpakken. De ergotherapeut krijgt in korte tijd op een effectieve manier een persoonlijk advies.  >> Module Intervisie<<

Module Recente inzichten in de praktijk 

Deze module biedt zorgverleners een stappenplan om nieuwe kennis en inzichten ook echt om te zetten in veranderingen en vernieuwingen en deze in de praktijk door te voeren.  >> Module Recente inzichten in de praktijk<<

Module Korte verbeterprojecten 

Groepsleden kiezen samen een onderwerp en spreken af welk resultaat ze willen bereiken. Daarna worden veranderideeën over goede zorg in de groep geïnventariseerd. Elk groepslid kiest daarna 1 of meer veranderideeën die hij of zij wil invoeren. De groepsleden testen individueel 1 of meerdere veranderideeën. Afhankelijk van het resultaat wordt een verandering ingevoerd of worden andere veranderideeën getest.  >> Module Korte verbeterprojecten<<

Tools voor ketenzorg 

Ketenzorg is het organiseren van een geïntegreerd aanbod van handelingen op het terrein van behandeling, zorg of welzijn. Meestal gebeurt dit voor een bepaalde doelgroep. Zoals mensen met diabetes, COPD-, palliatieve zorg- of CVA-patiënten. Daarna wordt gekeken welke disciplines in de keten van deze patiëntengroepen vertegenwoordigd moeten zijn en wat verbeterpunten zijn in dienstverlening en samenwerking. Het doel van ketenzorg is meestal streven naar betere zorg of meer efficiency. In Tools voor ketenzorg worden de basisprincipes en 10 tools voor ketenzorg behandeling. >> Tools voor ketenzorg<<

Meten en verbeteren van patiëntveiligheidscultuur in de 1e lijn 

Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de zorg. De cultuur binnen een organisatie of praktijk is bepalend hoe om wordt gegaan met de patiënt. Maar ook hoe er gewerkt en samengewerkt wordt. Een goede veiligheidscultuur is een voorwaarde voor patiëntveiligheid. Maar wat is nu een open veiligheidscultuur? Hoe kan je vaststellen welke cultuur er binnen je eigen praktijk heerst en hoe kun je deze cultuur verbeteren, zodat de veiligheid voor de patiënt en medewerker vergroot wordt? De handleiding is bedoeld om praktijken te helpen antwoord te geven op de vragen en aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen veiligheidscultuur. De handleiding bestaat uit:

  • deel A: uitleg hoe je patiëntveiligheidscultuur met de SCOPE-vragenlijst meet
  • deel B: handvatten om de uitslag van de meting te bespreken en de cultuur te verbeteren. Hiervoor is ook een workshop ontwikkeld

>>Module meten en verbeteren patiëntveiligheidscultuur<<

 

 

Kwaliteits

instrumenten

 

Een kwaliteitsinstrument is gebaseerd op onderzoek en geeft richting en houvast in de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut. Kwaliteitsinstrumenten helpen bij het verbeteren van de zorg voor de cliënt.

 

Overzicht

De meeste methoden zijn vooral geschikt voor gebruik in groepsverband met collega’s.

 

Module Casuïstiek bespreken 

Een instrument dat gebruikt wordt bij kwaliteitsbevorderende activiteiten in de gezondheidszorg. Met dit instrument kun je de reflectie op jouw eigen handelen vergroten en van elkaar leren. >> Module Casuïstiek bespreken <<

 

Module Intervisie 

Bij deze module ligt de nadruk op een probleem waar een ergotherapeut tegenaan loopt. De ergotherapeut legt het probleem als casus voor aan de intervisiegroep en vraagt aan collega’s hoe ze zo’n probleem aanpakken. De ergotherapeut krijgt in korte tijd op een effectieve manier een persoonlijk advies. >> Module Intervisie<<

 

Module Recente inzichten in de praktijk 

Deze module biedt zorgverleners een stappenplan om nieuwe kennis en inzichten ook echt om te zetten in veranderingen en vernieuwingen en deze in de praktijk door te voeren.  >>Module Recente inzichten in de praktijk<<

 

Module Korte verbeterprojecten 

Groepsleden kiezen samen een onderwerp en spreken af welk resultaat ze willen bereiken. Daarna worden veranderideeën over goede zorg in de groep geïnventariseerd. Elk groepslid kiest daarna 1 of meer veranderideeën die hij of zij wil invoeren. De groepsleden testen individueel 1 of meerdere veranderideeën. Afhankelijk van het resultaat wordt een verandering ingevoerd of worden andere veranderideeën getest. >> Module Korte verbeterprojecten<<

 

Tools voor ketenzorg 

Ketenzorg is het organiseren van een geïntegreerd aanbod van handelingen op het terrein van behandeling, zorg of welzijn. Meestal gebeurt dit voor een bepaalde doelgroep. Zoals mensen met diabetes, COPD-, palliatieve zorg- of CVA-patiënten. Daarna wordt gekeken welke disciplines in de keten van deze patiëntengroepen vertegenwoordigd moeten zijn en wat verbeterpunten zijn in dienstverlening en samenwerking. Het doel van ketenzorg is meestal streven naar betere zorg of meer efficiency. In Tools voor ketenzorg worden de basisprincipes en 10 tools voor ketenzorg behandeld. >> Tools voor ketenzorg<<

 

Meten en verbeteren van patiëntveiligheidscultuur in de 1e lijn 

Patiëntveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de zorg. De cultuur binnen een organisatie of praktijk is bepalend hoe om wordt gegaan met de patiënt. Maar ook hoe er gewerkt en samengewerkt wordt. Een goede veiligheidscultuur is een voorwaarde voor patiëntveiligheid. Maar wat is nu een open veiligheidscultuur? Hoe kan je vaststellen welke cultuur er binnen je eigen praktijk heerst en hoe kun je deze cultuur verbeteren, zodat de veiligheid voor de patiënt en medewerker vergroot wordt? De handleiding is bedoeld om praktijken te helpen antwoord te geven op de vragen en aan de slag te gaan met het verbeteren van de eigen veiligheidscultuur. De handleiding bestaat uit:

  • deel A: uitleg hoe je patiëntveiligheidscultuur met de SCOPE-vragenlijst meet
  • deel B: handvatten om de uitslag van de meting te bespreken en de cultuur te verbeteren. Hiervoor is ook een workshop ontwikkeld.

>>Module meten en verbeteren patiëntveiligheid<<

 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement