Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen berusten op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van verschillende zorgopties. Ze zijn aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. 

De commissie Richtlijnen inventariseert landelijke richtlijnen die voor de ergotherapie relevant zijn. De commissie beoordeelt nieuwe richtlijnen op o.a. bruikbaarheid en relevantie voor de beroepsgroep.

Veel multidisciplinaire richtlijnen zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. De Richtlijnendatabase is dé centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen.

Hieronder vind je een overzicht van relevante richtlijnen voor ergotherapie. Klik hier voor een overzicht van relevante standaarden en protocollen welke bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren door processen en werkwijzen te uniformiseren. 

Monodisciplinaire richtlijnen

Doelgroep

Naam richtlijn

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Apraxie bij CVA 

Cerebro Vasculair  Accident (CVA) 

Dementie (EDOMAH) 

Multiple Sclerose (MS) 

Parkinson

Q-koorts 

Valpreventie

Vermoeidheid 

 

Multidisciplinaire richtlijnen

Doelgroep

Naam richtlijn

Amputatie OE

Artrose duimbasis

COPD (Chronische longziekte)

Cerebrale Parese (CP)

Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1(CRPS-I)

Carpaal tunnelsyndroom (CTS)

Cerebro  Vasculair  Accident (CVA)

COVID-19

DCD (Developmental Coordination Disorder)

Decubitus

Downsyndroom

Duchenne

Dupuytren

Dwarslaesie

Facioscapulohumerale dystrophy

Guillain-Barré

Hand-flexorpezen

Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN)

KANS (Klachten Arm Nek en Schouder, voorheen RSI)

Lage rugklachten

Multiple Sclerose (MS)

NAH en arbeid

Oncologie

Oncologische revalidatie

Palliatieve richtlijnen

 

Parkinson

Kwetsbare ouderen (en pijn)

Paramedische richtlijn kwetsbare ouderen (2024)

 

Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen (2016)

Psychische aandoening

Reumatoïde Artritis (RA) en arbeid

Schizofrenie

Slaap

Smetten

Spinale of cerebrale spasticiteit

Valpreventie

Verstandelijke beperking

Whiplash

 

Meer informatie

  • Hoe ontwikkel je een richtlijn
  • De Ergotherapierichtlijn verslaglegging is in 2016 door de EN werkgroep Verslaglegging gepubliceerd. De richtlijn is in hard copy te bestellen in onze webshop, maar vanaf nu maken we deze ook graag gratis toegankelijk voor onze leden.
  • De inhoud van de richtlijn is nog steeds actueel, verslaglegging ondersteunt het methodisch handelen van de ergotherapeut. Daarnaast biedt verslaglegging ondersteuning in het contact met collega’s en andere zorgverleners. Bekijk ook de samenvattingskaart.

De richtlijn biedt concreet en overzichtelijk handvatten voor het voeren van een verslaglegging die bruikbaar is voor alle ergotherapeuten in behandelende en/of adviserende functies.

Ik mis een richtlijn

Laat het ons weten als je een voor de ergotherapie relevante richtlijn mist. Stuur een e-mail naar en@ergotherapie.nl ter attentie van de Commissie Richtlijnen.

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen berusten op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van verschillende zorgopties. Ze zijn aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

De commissie Richtlijnen inventariseert landelijke richtlijnen die voor de ergotherapie relevant zijn. De commissie beoordeelt nieuwe richtlijnen op o.a. bruikbaarheid en relevantie voor de beroepsgroep.

 

Veel multidisciplinaire richtlijnen zijn opgenomen in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. De Richtlijnendatabase is dé centrale plek voor evidence based richtlijnen van alle specialismen.

 

Hieronder vind je een overzicht van relevante richtlijnen voor ergotherapie. Klik hier voor een overzicht van relevante standaarden en protocollen welke bedoeld zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren door processen en werkwijzen te uniformiseren.

 

Monodisciplinaire richtlijnen

 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

 

Apraxie bij CVA

 

Cerebro Vasculair Accident (CVA)

 

Dementie (EDOMAH)

 

Ehlers-Danlos Syndroom

 

Multiple Sclerose (MS)

 

Parkinson

 

Q-koorts

 

Valpreventie

 

Vermoeidheid

 

 

Multidiscipilaire richtlijnen

 

Amputatie OE

 

Artrose duimbasis

 

COPD (Chronische longziekte)

 

Cerebrale Parese (CP)

 

Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1(CRPS-I)

 

Carpaal tunnelsyndroom (CTS)

 

Cerebro  Vasculair  Accident (CVA)

COVID-19

DCD (Developmental Coordination Disorder)

 

Decubitus

 

Downsyndroom

Duchenne

 

Dupuytren

 

Dwarslaesie

 

Facioscapulohumerale dystrophy

 

Guillain-Barré

 

Hand-flexorpezen

 

Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN)

 

KANS (Klachten Arm Nek en Schouder, voorheen RSI)

 

Lage rugklachten

 

Multiple Sclerose (MS)

 

NAH en arbeid

 

Oncologische revalidatie

 

Palliatieve richtlijnen

 

Parkinson

 

Kwetsbare ouderen (en Pijn) 

Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen (2016)

 

Psychische aandoening

 

Reumatoïde Artritis (RA) en arbeid

 

Schizofrenie

Slaapproblematiek

 

Smetten

 

Spinale of cerebrale spasticiteit

 

Valpreventie

Verstandelijke beperking

Whiplash

 

Meer informatie

  • Hoe ontwikkel je een richtlijn
  • De Ergotherapierichtlijn verslaglegging is in 2016 door de EN werkgroep Verslaglegging gepubliceerd. De richtlijn is in hard copy te bestellen in onze webshop, maar vanaf nu maken we deze ook graag gratis toegankelijk voor onze leden.

  • De inhoud van de richtlijn is nog steeds actueel, verslaglegging ondersteunt het methodisch handelen van de ergotherapeut. Daarnaast biedt verslaglegging ondersteuning in het contact met collega’s en andere zorgverleners. Bekijk ook de samenvattingskaart.

 

Ik mis een richtlijn

Laat het ons weten als je een voor de ergotherapie richtlijn mist. Stuur een e-mail naar en@ergotherapie.nl ter attentie van de Commissie Richtlijnen. 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement