Studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn: Get Inspired!’

De ErgoAcademie organiseert samen met de overleggroep ‘Ergotherapie bij Chronische pijn’ op vrijdag 1 oktober 2021 de studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn: Get Inspired!’ voor ergotherapeuten.

Na twee eerder succesvolle studiedagen in 2018 en 2019 heeft de overleggroep nu weer een verrassend nieuw programma opgesteld. Het programma biedt de highlights van relevante onderwerpen in het werkveld van de chronische pijn. De dag biedt veel mogelijkheden tot netwerken.

Dus: Laat u inspireren door sprekers en uitwisseling met collega’s in dit boeiende werkveld.

Waarom deze studiedag

De Studiedag is relevant voor ergotherapeuten die met mensen met chronische pijnklachten werken, zowel in de eerste, tweede als de derde lijn.

De Studiedag biedt een update van relevante onderwerpen, zowel in de breedte als specifiek gericht op de behandelmogelijkheden van ergotherapie.

Programma

Inloop 9:00 

1 dag, van  9:30 uur tot 16:30 uur

 

Volledige programma

 

Praktisch

- €175,-  leden
- €225,-  niet- leden

- accreditatie 5 punten

- Bewijs van deelname

- Inclusief catering en gratis parkeren

- Hand-outs inbegrepen

-Locatie: Van der Valk Zaltbommel, Hogeweg 65, 5301 LJ Zaltbommel

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Leerdoelen

  • Kennis opdoen over de rol van pijnmedicatie, alcohol en drugs en het kenbaar kunnen maken van problematisch gebruik hiervan bij mensen met chronische pijn.
  • Kennis opdoen over de mogelijkheden van virtual reality voor mensen met chronische pijn.
  • Kennis opdoen over de interactie tussen slaap en pijnproblematiek.  
  • Kennis opdoen over acceptatiemechanismen bij chronische pijn.
  • Kennis opdoen over de recente ontwikkelingen in de chronische pijn revalidatie
  • Kennis opdoen over de principes van pijneducatie.
  • Uitwisselen van ervaringen en expertise met sprekers en deelnemers.
  • Netwerken binnen de doelgroep ergotherapeuten die werkzaam zijn bij mensen met chronische pijn.


Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

 

Lezingen

 

 

 

Plenaire lezing: Pijn en Pillen

Door Katinka Damen  (GZ Psycholoog Pijnprogramma Novadic-Kentron)

 

Wanneer aanhoudende pijnklachten belemmerend zijn en leiden tot machteloosheid, zoeken mensen soms hun toevlucht in het gebruik van medicatie, alcohol of drugs. Wat in eerste instantie een snelle en adequate oplossing kan lijken, leidt in sommige gevallen tot verergering van de klachten of een ernstige verslaving. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de interactie tussen pijn en medicatie, het herkennen en bespreekbaar maken van problematisch gebruik van middelen, en mogelijkheden voor behandeling.

 

 

 

Plenaire lezing ‘Virtual Reality: De toekomst van Pijnbehandeling?’

Door Louis Zantema (Reducept)

 

Bij Chronische Pijn is het alarmsysteem in het brein vaak te gevoelig afgesteld. Niet alleen ons lichaam, maar ook denken, voelen, onze aandacht en gedrag spelen daarin een belangrijke rol. Hoe kun je met Virtual Reality het brein trainen om dit alarmsysteem minder gevoelig te maken? 

 

 

 

Plenaire lezing ‘De rol van ergotherapie in de aanpak van slaapproblemen bij chronisch pijn patiënten’

Door Marieke Rinkema (ergotherapeut)

 

Het aantal patiënten met chronisch pijn dat met slaapproblemen kampt wordt in de literatuur geschat tussen de 75 en 95%. De effect hiervan op het emotioneel, cognitief en fysiek functioneren is enorm en daarmee heeft het ook een grote impact op het dagelijks handelen.

Ergotherapeuten zouden als specialisten in de balans tussen de belasting en belastbaarheid een belangrijke rol moeten spelen in het verbeteren van de slaapkwaliteit bij deze patiënten. Want de nacht is een reflectie van de dag en goed slapen begint dan ook al bij het opstaan.

In deze presentatie ga ik in op hoe ergotherapeuten slaapproblemen een plek kunnen geven in het behandeltraject en uit welke onderdelen dit dan zou moeten bestaan.

 

 

 

Plenaire lezing ‘Innerlijke ruimte: een alternatief voor 'acceptatie’’

Door Lena Wever (ergotherapeut bij Medinello) 

 

Uitgangspunt van de lezing is het zorgethische onderzoek naar het spanningsveld van acceptatie van chronische pijn, waarin het concept 'innerlijke ruimte' wordt aangedragen als alternatief voor 'acceptatie'. 

Stof uit filosofie en ethiek zetten daarbij aan tot nadenken: gebruiken therapeut en cliënt dezelfde taal als we het hebben over acceptatie? Aandachtspunten zijn het omgaan met de onzekerheid van een lichaam dat onvoorspelbaar is geworden en het zoeken naar betekenisvol leven bij schommelende pijnervaringen. De inzichten worden toegepast op de therapeutische houding en het raakvlak met de ACT benadering.  

 

 

 

Plenaire lezing ‘De meest recente ontwikkelingen/inzichten op het gebied van revalidatie en chronische pijn‘

Door Albere Koke & Margot van Melick, team Ergotherapie van Adelante

 

In deze lezing is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen/inzichten op het gebied van revalidatie en chronische pijn zoals bijvoorbeeld de Zorgstandaard chronische pijn, het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg en de ontwikkeling van de richtlijn chronische pijnrevalidatie. De meest voorkomende interventies worden kort besproken zoals Exposure in vivo, Graded Activity en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hoe verhouden deze interventies zich ten opzichte van belasting/belastbaarheidsprincipes en wat is de (mogelijke) rol van ergotherapie in eerste en tweede lijn behandeling van patiënten met pijn?

 

 

 

Plenaire lezing ‘Pijneducatie; past dat binnen het domein van de ergotherapeut?’

Door Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (Transcare, transdisciplinair pijnmanagement

centrum (www.transcare.nl)  Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie; Pain in Motion  Research Group (www.paininmotion.be))

 

Bij chronische pijn is er sprake van een verstoord, complex, symptoom. Vaak is het onderliggende mechanisme van deze verstoorde symptomen centrale sensitisatie. We snappen steeds beter hoe deze centrale sensitisatie zich bij patiënten ontwikkeld. Het uitleggen aan patiënten (pijneducatie) is een succesvolle behandeling gebleken. Doel van dit uitleggen is patiënten beter te laten begrijpen wat er aan de hand is (geruststelling), beter te laten inzien welke factoren invloed hebben op het ontstaan van centrale sensitisatie (herkenning) en wat ze er aan kunnen doen (coping).  In de voordracht wordt ingegaan hoe pijneducatie aan te pakken en ‘last but not least’ wordt de rol van de ergotherapeut bij pijneducatie besproken.

Plenaire lezing: Pijn en Pillen

Door Katinka Damen  (GZ Psycholoog Pijnprogramma Novadic-Kentron)

Wanneer aanhoudende pijnklachten belemmerend zijn en leiden tot machteloosheid, zoeken mensen soms hun toevlucht in het gebruik van medicatie, alcohol of drugs. Wat in eerste instantie een snelle en adequate oplossing kan lijken, leidt in sommige gevallen tot verergering van de klachten of een ernstige verslaving. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de interactie tussen pijn en medicatie, het herkennen en bespreekbaar maken van problematisch gebruik van middelen, en mogelijkheden voor behandeling.

 

Plenaire lezing ‘Virtual Reality: De toekomst van Pijnbehandeling?’

Door Louis Zantema (Reducept)

Bij Chronische Pijn is het alarmsysteem in het brein vaak te gevoelig afgesteld. Niet alleen ons lichaam, maar ook denken, voelen, onze aandacht en gedrag spelen daarin een belangrijke rol. Hoe kun je met Virtual Reality het brein trainen om dit alarmsysteem minder gevoelig te maken?

 

Plenaire lezing ‘De rol van ergotherapie in de aanpak van slaapproblemen bij chronisch pijn patiënten’

Door Marieke Rinkema (ergotherapeut)

Het aantal patiënten met chronisch pijn dat met slaapproblemen kampt wordt in de literatuur geschat tussen de 75 en 95%. De effect hiervan op het emotioneel, cognitief en fysiek functioneren is enorm en daarmee heeft het ook een grote impact op het dagelijks handelen.

Ergotherapeuten zouden als specialisten in de balans tussen de belasting en belastbaarheid een belangrijke rol moeten spelen in het verbeteren van de slaapkwaliteit bij deze patiënten. Want de nacht is een reflectie van de dag en goed slapen begint dan ook al bij het opstaan.

In deze presentatie ga ik in op hoe ergotherapeuten slaapproblemen een plek kunnen geven in het behandeltraject en uit welke onderdelen dit dan zou moeten bestaan.

 

Plenaire lezing ‘Innerlijke ruimte: een alternatief voor 'acceptatie’’

Door Lena Wever (ergotherapeut bij Medinello) 

Uitgangspunt van de lezing is het zorgethische onderzoek naar het spanningsveld van acceptatie van chronische pijn, waarin het concept 'innerlijke ruimte' wordt aangedragen als alternatief voor 'acceptatie'. 

Stof uit filosofie en ethiek zetten daarbij aan tot nadenken: gebruiken therapeut en cliënt dezelfde taal als we het hebben over acceptatie? Aandachtspunten zijn het omgaan met de onzekerheid van een lichaam dat onvoorspelbaar is geworden en het zoeken naar betekenisvol leven bij schommelende pijnervaringen. De inzichten worden toegepast op de therapeutische houding en het raakvlak met de ACT benadering.  

 

Plenaire lezing ‘De meest recente ontwikkelingen/inzichten op het gebied van revalidatie en chronische pijn‘

Door Albere Koke & Margot van Melick, team Ergotherapie van Adelante

In deze lezing is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen/inzichten op het gebied van revalidatie en chronische pijn zoals bijvoorbeeld de Zorgstandaard chronische pijn, het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg en de ontwikkeling van de richtlijn chronische pijnrevalidatie. De meest voorkomende interventies worden kort besproken zoals Exposure in vivo, Graded Activity en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hoe verhouden deze interventies zich ten opzichte van belasting/belastbaarheidsprincipes en wat is de (mogelijke) rol van ergotherapie in eerste en tweede lijn behandeling van patiënten met pijn?

 

Plenaire lezing ‘Pijneducatie; past dat binnen het domein van de ergotherapeut?’

Door Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (Transcare, transdisciplinair pijnmanagement

centrum (www.transcare.nl)  Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie; Pain in Motion  Research Group (www.paininmotion.be))

Bij chronische pijn is er sprake van een verstoord, complex, symptoom. Vaak is het onderliggende mechanisme van deze verstoorde symptomen centrale sensitisatie. We snappen steeds beter hoe deze centrale sensitisatie zich bij patiënten ontwikkeld. Het uitleggen aan patiënten (pijneducatie) is een succesvolle behandeling gebleken. Doel van dit uitleggen is patiënten beter te laten begrijpen wat er aan de hand is (geruststelling), beter te laten inzien welke factoren invloed hebben op het ontstaan van centrale sensitisatie (herkenning) en wat ze er aan kunnen doen (coping).  In de voordracht wordt ingegaan hoe pijneducatie aan te pakken en ‘last but not least’ wordt de rol van de ergotherapeut bij pijneducatie besproken.

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement