Kennisagenda Ergotherapie 2024

Ergotherapie Nederland heeft haar kennisagenda geactualiseerd. De Kennisagenda Ergotherapie biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s met onderzoeksvragen en kennisvragen die de beroepsgroep de komende jaren centraal stelt. Het vormt de grondslag voor (ergotherapie) onderzoekers, financiers en voor ergotherapie relevante organisaties.  

Samenwerking paramedische disciplines

Beroepsverenigingen kunnen elkaar versterken in kennisontwikkeling door samen te werken op overlappende kennisvragen. Om goede zorg te kunnen bieden, is actuele kennis nodig over effectiviteit, doelmatigheid en impact van zorg. Want hoe weet je of de zorg die je als professional levert de juiste zorg is en van goede kwaliteit. Kennis draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

Onderzoeksthema’s

De kennisagenda biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en kennisvragen die de beroepsgroep de komende jaren centraal stelt. De 5 onderzoeksthema’s in de kennisagenda zijn:

  • Thema 1: effectiviteit, werkingsmechanismen en doelmatigheid 
  • Thema 2: optimalisatie (van de organisatie) van zorg- en welzijnsactiviteiten 
  • Thema 3: (zorg)innovatie  
  • Thema 4: zorgtechnologie en hulpmiddelen 
  • Thema 5: substitutie en preventie

 

Subsidiecalls ZonMw 'Paramedische Zorg

De Kennisagenda Ergotherapie geeft ook input voor de subsidiecalls vanuit het ZonMw-programma  ‘Paramedische Zorg’.

(Co)financiering kleine onderzoeksprojecten

Om onderzoek uit te kunnen (laten) voeren zijn personeel, tijd, geld en 'inbedding' nodig. Als het gaat om ontwikkelingen, nieuwe onderzoeksideeën en innovaties is er al werk verzet, voordat er een subsidieaanvraag ingediend kan worden.

Ergotherapie Nederland stelt voor haar leden jaarlijks budget beschikbaar voor (co)financiering van kleine onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld een pilot). Deze mogelijkheid tot (co)financiering zal een proefperiode van drie jaar hebben, waarna evaluatie plaatsvindt.

De Kennisagenda Ergotherapie (en de ‘Inventarisatie Kwaliteitstandaarden Ergotherapie’) vormen het inhoudelijke kader.

Als er weer een aanvraag kan worden ingediend, zal dat via nieuwsbrief en website bekend worden gemaakt. De toelichting, criteria en procedure zijn beschreven in ‘(Co)financiering Ergotherapie Nederland’.

Kennisagenda

 

Ergotherapie Nederland heeft haar kennisagenda geactualiseerd. De Kennisagenda Ergotherapie biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s met onderzoeksvragen en kennisvragen die de beroepsgroep de komende jaren centraal stelt. Het vormt de grondslag voor (ergotherapie) onderzoekers, financiers en voor ergotherapie relevante organisaties.  

 

Samenwerking paramedische disciplines

Beroepsverenigingen kunnen elkaar versterken in kennisontwikkeling door samen te werken op overlappende kennisvragen. Om goede zorg te kunnen bieden, is actuele kennis nodig over effectiviteit, doelmatigheid en impact van zorg. Want hoe weet je of de zorg die je als professional levert de juiste zorg is en van goede kwaliteit. Kennis draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

Onderzoeksthema’s

De kennisagenda biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en kennisvragen die de beroepsgroep de komende jaren centraal stelt. De 5 onderzoeksthema’s in de kennisagenda zijn:

Thema 1: effectiviteit, werkingsmechanismen en doelmatigheid 

Thema 2: optimalisatie (van de organisatie) van zorg- en welzijnsactiviteiten 

Thema 3: (zorg)innovatie  

Thema 4: zorgtechnologie en hulpmiddelen 

Thema 5: Substitutie en Preventie

 

 

Subsidiecalls ZonMw 'Paramedische Zorg'

De Kennisagenda Ergotherapie geeft ook input voor de subsidiecalls vanuit het ZonMw-programma  ‘Paramedische Zorg’.

 

(Co)financiering kleine onderzoeksprojecten

Om onderzoek uit te kunnen (laten) voeren zijn personeel, tijd, geld en 'inbedding' nodig. Als het gaat om ontwikkelingen, nieuwe onderzoeksideeën en innovaties is er al werk verzet, voordat er een subsidieaanvraag ingediend kan worden.

Ergotherapie Nederland stelt voor haar leden jaarlijks budget beschikbaar voor (co)financiering van kleine onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld een pilot). Deze mogelijkheid tot (co)financiering zal een proefperiode van drie jaar hebben, waarna evaluatie plaatsvindt.

De Kennisagenda Ergotherapie (en de ‘Inventarisatie Kwaliteitstandaarden Ergotherapie’) vormen het inhoudelijke kader.

Als er weer een aanvraag kan worden ingediend, zal dat via nieuwsbrief en website bekend worden gemaakt. De toelichting, criteria en procedure zijn beschreven in ‘(Co)financiering Ergotherapie Nederland’.

 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement