Leerstoel Ergotherapie


De leerstoel Ergotherapie is in 2018 ingesteld door Ergotherapie Nederland en het Radboudumc. De activiteiten van de leerstoel zijn erop gericht om het beroep ergotherapie wetenschappelijk te onderbouwen en maatschappelijk nog meer op de kaart te zetten. Hoogleraar prof. dr. Maud Graff leidt en coördineert de activiteiten van de leerstoel.

 

De drie hoofdactiviteiten van de Leerstoel Ergotherapie:
 

1.      Ontwikkelen, implementeren en evalueren van persoons- en contextgerichte interventies, tools en meetinstrumenten om de eigen- of samen regie en participatie van cliënten te vergroten.
 

Een paar voorbeelden:

2.      Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van innovaties die ondersteunend zijn aan ergotherapeutische en interdisciplinaire interventies die zich richten op het bevorderen van het dagelijks handelen, eigen- of samen regie en participatie.
 

Een paar voorbeelden:

3.      Het (beter) positioneren van de ergotherapie binnen integrale waarden gedreven zorg.
 

Waarden gedreven zorg bestaat uit het ‘goede gesprek’ met de cliënt, interprofessionele samenwerking, samen leren ten behoeve van betere zorg en het transparant maken van resultaat en kosten.

Een paar voorbeelden:

 
Kortom, de activiteiten uit de leerstoel richten zich op:
  • Het ontwikkelen van kennis, producten en tools voor praktiserende ergotherapeuten.
  • Bijdragen aan de (wetenschappelijke) onderbouwing van de meerwaarde van ergotherapie. Deze onderbouwing kunnen ergotherapeuten vervolgens gebruiken voor gezamenlijke besluitvorming met de cliënt en richting verwijzers, zorgverzekeraars en regionale beleidsmakers. Ergotherapie Nederland gebruikt deze onderbouwing in gesprekken met zorgverzekeraars en landelijke beleidsmakers.
  • Het delen van kennis tijdens de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en standaarden om ergotherapeutische en interprofessionele behandelingen vorm te geven.
  • Het vergroten van de zichtbaarheid en meerwaarde van ergotherapie door resultaten uit onderzoek in Nederland en het buitenland te delen door middel van presentaties, gesprekken op beleidsniveau en artikelen en het verzorgen van onderwijs.

Uitgangspunten:

  • De leerstoel Ergotherapie is actief in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk
  • Activiteiten worden gedaan vanuit het principe met, voor en door cliënten en naasten, het werkveld, andere (zorg)professionals, beroepsorganisatie(s), docenten, etc
     

''Het moment is daar dat we als ergotherapeuten kunnen laten zien dat we maatschappelijk, in het onderwijs in onderzoek en politiek een rol hebben (Maud Graff, EM...).''

Lees hier het volledige interview met Maud Graff

De organisatie, medewerkers & samenwerkingspartners


De leerstoel bevindt zich in het Radboudumc en heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit de hoogleraar en 2 senioronderzoekers. Hoewel de leerstoel in Nijmegen is gesitueerd, is er veel samenwerking en afstemming met partijen in heel Nederland, zowel binnen als buiten de ergotherapie. Zo is er twee keer per jaar een landelijk overleg tussen de hoogleraar ergotherapie en de lectoren op het gebied van de Ergotherapie van de verschillende Hogescholen en de directeur en staf van Ergotherapie Nederland. Daarnaast lopen er diverse projecten met ergotherapie-onderzoekers en andere disciplines van universiteiten, hogescholen en zorgorganisaties in het land.