Programma cursus Doe Meer Met Energie

 

9:00 - 9:30            Inloop

9:30 - 11:00          Theorie over vermoeidheid bij NAH (mentaal, fysiek en emotioneel) en veel verschillende manieren om                                        psycho-educatie te geven volgens de laatste wetenschappelijke inzichten

11:00 - 11:15        Pauze

11:15 - 12:30        Verschillende manieren hoe je vermoeidheid in kaart kan brengen als ergotherapeut

12:15 - 13:15        Lunch

13:15 - 14:00        Praktisch gebruik van ergotherapeutische diagnostische middelen

14:00 - 15:15        Ergotherapeutische visie op de behandeling van vermoeidheid en uitleg energiemanagement strategieën                                   gericht op compensatie

15:00 - 15:15        Pauze

15:15 - 16:30        Vervolg energiemanagement strategieën gericht op compensatie, opbouw van energie en behoud van                                         energie

16:30 - 17:00        Implementatie en afronding