Programma studiedag 'Ergotherapie en oncologie: thema borstkanker'

 

Programma Studiedag

 

 9.30 - 10.00      Inloop en ontvangst 

10.00 - 10.15     Opening door Theo van der Bom (directeur-bestuurder EN) en dagvoorzitter Jolanda Gons

10.15 - 11.00     Medische toelichting: behandeling, prognose en complicaties 

Toelichting volgt.

11.00 - 11:45     Presentatie 

Toelichting volgt.

11.45 - 12.15     Koffiepauze

12.15 - 13.00     Seksualiteit (Ilaniek Zantingh, Gz-psycholoog / seksuoloog NVVS. Centrum voor Kwaliteit van Leven.

Borstkanker heeft veel impact op seksualiteit. Zowel door de ziekte zelf, als door de verschillende behandelingen van de tumor. Operaties hebben niet alleen direct (door het wegvallen van een mogelijke erogene zone), maar ook indirect invloed op de seksualiteit (door de pijn, de impact op je lichaamsbeeld en je relatie). Chemotherapie kan er naast de moeheid en misselijkheid ook voor zorgen dat je (tijdelijk) in de overgang komt, met alle gevolgen van dien. Tot slot zorgt de hormoontherapie die veel vrouwen krijgen in aanvulling op hun behandeling dat het oestrogene evenwicht wordt verstoord. Dit leidt vaak tot vaginale droogheid, pijn bij gemeenschap en afgenomen zin in vrijen. Uit onderzoek onder ergotherapeuten blijkt dat de ergotherapeut op het gebied van seksualiteit hulpvragen zou kunnen behandelen over belasting, belastbaarheid en houdingen.

Ilaniek werkt sinds begin 2020 in het Antoni van Leeuwenhoek in het Centrum kwaliteit van leven als gz-psycholoog / seksuoloog. Binnen de seksuologie is het biopsychosociaal denken heel belangrijk, omdat veel factoren op alle drie de gebieden (biologisch: zoals ziekte en behandeling / psychologisch: zoals stemming en zelfbeeld / sociaal: zoals de partnerrelatie en culturele aspecten) invloed hebben op seksualiteit. Ilaniek ziet patiënten met verschillende soorten kanker en vaak samen met hun partner.

13.00 - 14.00    Lunch en netwerken

14.00 - 15.00      Workshops

1.      Psychische gevolgen en coaching (Esther van Weele, Vestalia)

Iedereen die borstkankerpatiënten behandelt, zal herkennen dat een groot aantal vrouwen zoekt naar een nieuwe balans in hun leven tijdens of na kanker. De behandeling voor kanker en de confrontatie met kanker zelf heeft voor veel vrouwen fysieke, emotionele en/of mentale gevolgen op individueel niveau. Deze werken ook door op sociaal maatschappelijk vlak.

Welke gevolgen kun je onderscheiden? Welke invloed hebben deze gevolgen op het dagelijks leven van een borstkankerpatiënt? Van alle zorgverleners die kankerpatiënten behandelen, wordt verwacht dat zij psychosociale ondersteuning kunnen bieden. Wat valt hieronder? En wat is jouw rol hierin als ergotherapeut?

In deze workshop onderzoeken we welke gevolgen je kunt adresseren, hoe je hierbij kunt coachen en welke adviezen en/of verwijsmogelijkheden je kunt bieden.

Esther van Weele is trainer en eigenaar van Vestalia, bureau voor gespreksvoering en psychosociale oncologie. 
Bekijk haar Linkedin. 

2.      Behandeling oedeem (Annemarie Bijntema)

Toelichting volgt

3.      Re-integratie werk na borstkanker (Jantina Kroese, ergotherapeut bij Reade Amsterdam)

In deze workshop stippen we een aantal belangrijke factoren aan bij werkhervatting na (borst)kanker. We gaan in op helpende en vertragende factoren en hoe je daarmee om kunt gaan. Bij werkhervatting van mensen met borstkanker is vroege interventie waardevol. Maar hoe geef je dit vorm? We staan vanuit verschillende perspectieven uit de wet- en regelgeving stil bij factoren om werkhervatting mogelijk te maken.

Jantina Kroese – King is ergotherapeut sinds 2000 en klinisch epidemioloog vanaf 2014. Ze werkt bij Reade, revalidatie en reumatologie in Amsterdam. In de netwerklocatie Amstelland Ziekenhuis van Reade is ze betrokken bij de oncologische revalidatie en is ze voorzitter van de werkgroep. Na de oprichting van de vakgroep Ergotherapie en Oncologie van EN was Jantina vier jaar voorzitter. Nog steeds is ze actief betrokken als lid en geeft ze haar bijdrage aan de scholing vanuit de vakgroep.

4.      ADL en kledingaanpassingen (Adrie Donkersloot, Unique Body)

In deze workshop presenteert Adrie Donkersloot de werkwijze rond het aanmeten van borstprotheses en het adviseren van aangepaste lingerie en badmode. Aan de hand van een casus laat Adrie zien dat er veel mogelijk is rondom het dragen van uitwendige borstprothesen na een borstoperatie. Adrie laat naast de borstprotheses, lingerie en badmode ook de mogelijkheden zien van compressie- en lymf ontlastende beha’s na een borstoperatie (voor compressietherapie). Ook gaat deze workshop in op de problemen rond ADL na behandeling van borstkanker.

Adrie Donkersloot is mammacare adviseuse en eigenaar van UniqueBody. Ook is ze gespecialiseerd in het aanmeten van borstprotheses, lingerie en badmode na borstkanker.

15.00 - 15.15     Pauze

15.15 - 16.00     Revalidatie en multidisciplinaire samenwerking in instellingen en eerste lijn (Vera de Vries)

V.H. (Vera) de Vries, revalidatiearts Rijndam Revalidatie, locatie Albert Schweitzer ziekenhuis. Na een oncologisch traject kunnen patiënten diverse restklachten overhouden. 70% wordt door de oncologie verpleegkundige opgepakt. 25% behoeft therapie. 5% heeft ernstige gevolgen (zoals een dwarslaesie of amputatie). Ingezoomd op de 25%: een deel zal in de eerste lijn terecht komen, een deel bij geriatrische revalidatie (verpleeghuis) en een deel in medisch specialistische revalidatie (MSR). Het deel dat in MSR komt moet aan 1 van de 2 voorwaarden voldoen:

1)     Functioneringsproblemen op meerdere vlakken die complex zijn en onderling samenhangen

2)     Zeer ernstige functiestoornissen (de eerder genoemde 5%)

In de MSR wordt patiënt op een revalidatiepoli of revalidatiecentrum 6 tot ongeveer 15 weken intensief behandeld met fysiotherapie, ergotherapie, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werk en/of arbeidsdeskundige. Dit zowel individueel als in groepsbehandeling.

Landelijk en regionaal zijn er oncologische netwerken voor zorgverleners. www.verwijsgidskanker.nl

Alleen een arts kan verwijzen naar MSR. Een keuze wel/geen MSR kan makkelijker worden gemaakt met de lastmeter.

16.00 - 16.15    Afsluiting

16.15                  Netwerkborrel