Programma cursus weer aan het werk

Dag 1

9:00-9:30Ontvangst & inloop deelnemers

9:30-11:30Kennismaking methode ‘Weer aan het Werk’ en introductie geldende wetgeving

11:30-11:45Pauze

11:45-13:00Vervolg wet- en regelgeving

13:00-14:00Lunch

14:00-15:30Methode Weer aan het Werk Fases 1 (probleemanalyse) en 2 (diagnosebehandelplan)

15:30-15:4 Pauze

15:45-17:30Methode Weer aan het Werk Fases 3 (educatie) en 4 (voorwaarden scheppen)

Dag 2

9:00-9:30     Ontvangst & inloop deelnemers

9:30-11:30   Werkmaterialen Wetgeving: eerstejaars- evaluatie, het inzetbaarheidsprofiel en de FML

11:30-11:45 Pauze

11:45-13:00 Idem voor het arbeidskundig onderzoek en de WIA(-keuring)

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Methode Weer aan het Werk, fase 5 (concept-werkhervattingsplan)

15:30-15:45 Pauze

15:45-17:30   Methode Weer aan het Werk, fases 6 (consensusfase), 7 (uitvoeringsfase) en 8 (evaluatie en follow-up)

Dag 3

9:00-9:30   Ontvangst & inloop deelnemers

9:30-11:30  De rol van de ergotherapeut bij duurzame inzetbaarheid  van cliënten. Toepassen kennis van eerdere cursusdagen hierbij

11:30-11:45Pauze

11:45-13:00 Bespreking casuïstiek en uitdiepen van verschillende scenario’s die mogelijk zijn in ( gedeeltelijk) behoud van werk 

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30  Leren van elkaar d.m.v. casuïstiek en ervaringen

15:30-15:45  Pauze

15:45-17:30 Verslaglegging naar bedrijfsarts en werkgever volgens geldende wetgeving

Programma cursus weer aan het werk


Dag 1

9:00-9:30
Ontvangst & inloop deelnemers


9:30-11:30
Kennismaking methode ‘Weer aan het Werk’ en introductie geldende wetgeving


11:30-11:45

Pauze


11:45-13:00

Vervolg wet- en regelgeving


13:00-14:00

Lunch


14:00-15:30Methode

Weer aan het Werk Fases 1 (probleemanalyse) en 2 (diagnosebehandelplan)


15:30-15:4 

Pauze


15:45-17:30

Methode Weer aan het Werk Fases 3 (educatie) en 4 (voorwaarden scheppen)


Dag 2

9:00-9:30     

Ontvangst & inloop deelnemers


9:30-11:30   

Werkmaterialen Wetgeving: eerstejaars- evaluatie, het inzetbaarheidsprofiel en de FML


11:30-11:45 

Pauze

11:45-13:00 Idem voor het arbeidskundig onderzoek en de WIA(-keuring)


13:00-14:00 

Lunch

14:00-15:30 Methode Weer aan het Werk, fase 5 (concept-werkhervattingsplan)


15:30-15:45 

Pauze


15:45-17:30   

Methode Weer aan het Werk, fases 6 (consensusfase), 7 (uitvoeringsfase) en 8 (evaluatie en follow-up)


Dag 3

9:00-9:30   
Ontvangst & inloop deelnemers


9:30-11:30  

De rol van de ergotherapeut bij duurzame inzetbaarheid  van cliënten. Toepassen kennis van eerdere cursusdagen hierbij


11:30-11:45

Pauze


11:45-13:00 

Bespreking casuïstiek en uitdiepen van verschillende scenario’s die mogelijk zijn in ( gedeeltelijk) behoud van werk 


13:00-14:00 

Lunch

14:00-15:30  Leren van elkaar d.m.v. casuïstiek en ervaringen


15:30-15:45  

Pauze


15:45-17:30 

Verslaglegging naar bedrijfsarts en werkgever volgens geldende wetgeving
Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland


Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten


Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht


E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.Disclaimer | Privacy statement