Cursus Progressie bereiken vanuit de sterke kanten van je cliënt

Een oplossingsgerichte coachingsmethode voor mensen met een chronische aandoening en hun naaste(n)…

Wanneer iemand een chronische aandoening heeft, wordt er voortdurend om aanpassingen van het dagelijks leven gevraagd, ook van de naasten van de cliënt. Dit is zeker het geval wanneer de aandoening progressief van aard is. In deze cursus maak je je een bewezen effectieve manier van coachen eigen, waarbij de sterke kanten die je gesprekspartner heeft ontwikkeld in de loop van zijn leven, optimaal worden benut om, stap voor stap, te komen tot meer tevredenheid over hun participatie in betekenisvolle rollen en activiteiten. 

De cursus is gebaseerd op inzichten uit de Positieve Psychologie, meer specifiek the Brief Solution Focused Brief Therapie (oplossingsgericht werken) en The Strenght based approach (de sterkekantenbenadering). Voorheen werden deze cursussen door de ErgoAcademie los aangeboden. Nu, vanwege de sterke onderlinge samenhang, als een geheel.

Waarom deze cursus?

Deze cursus is er voor alle ergotherapeuten die (nog) effectiever willen worden in het begeleiden van hun cliënten. De cursus is vooral relevant als je het gevoel hebt dat jij soms harder werkt aan het bereiken van progressie voor je cliënt dan je cliënt zelf!  

Programma

3 dagen van 9:30 tot 16:30 uur

 

Bekijk hier het volledige programma en de zelfstudie-opdrachten

 

Praktisch

 • 949,-  leden
 • 1049,-  niet- leden
 • 23,5 accreditatiepunten
 • Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Ken je de uitgangspunten van het progressiegericht werken;
 • Ken je de 7 fasen van een progressiegericht gesprek en kan je deze toepassen. D.w.z.:
  • Je kent diverse manieren om de cliënt de door hem gewenste situatie te laten beschrijven en kan deze toepassen in jouw praktijk (w.o. de wondervraag);
  • Je kan de platform-vraag toepassen, en al bereikte progressie en eerdere successen uitvragen;
  • Je kent diverse manieren om de cliënt te inspireren om te bedenken wat een volgend (haalbaar) stapje vooruit zou kunnen zijn en kan deze toepassen;
 • Kan je een vervolggesprek progressiegericht vormgeven. D.w.z. je kan micro-progressie uitvragen en benutten als inspiratiebron voor een volgend stapje vooruit.
 • Kan je de cirkeltechniek toepassen in gesprek met een cliënt/cliëntsysteem;
 • Kan je vaststellen of jouw samenwerkingsrelatie met de cliënt klanttypisch, bezoektypisch of klaagtypisch is, en kent de technieken om een bezoektypische of klaagtypische relatie ombuigen naar een klanttypische;
 • Kan de sterke kanten van je cliënt benutten in het proces. D.w.z.
  • Je weet je wat verstaan wordt onder ‘sterke kanten’ en je maakt onderscheid tussen ‘kernkwaliteiten’ en ‘strategieën’;
  • Je kent diverse manieren om de sterke kanten van je cliënt te achterhalen en verwoorden je kan je deze toepassen;
  • Je kan de cliënt begeleiding bij het gebruiken van zijn sterke kanten als inspiratie voor het bereiken van progressie.
 • Kan je jouw expertkennis inzetten binnen de progressiegerichte benadering;
 • Kan je de toegevoegde waarde van het belang van de progressiegerichte benadering voor jouw praktijk verwoorden en heb je (indien relevant) een plan hoe de benadering te implementeren in jouw praktijk.

Doelgroep

Ergotherapeuten (en andere hbo- of universitair opgeleide zorgprofessionals) die werken met cliënten met chronische aandoeningen vanaf +/- 12 jaar en hun naasten.

Quote van een deelnemer:

Ik heb het gevoel dat ik terugkeer naar de kern van de ergotherapie en nu echt beschik over gereedschap dat me helpt om uit te gaan van de mogelijkheden van de cliënt!

Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

Docent

 

 

Debby Rijnbeek

Debby Rijnbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring als ergotherapeut in de behandeling van mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) en mensen met pijn- en/of vermoeidheidsklachten bij kanker, hersenletsel, neurologische aandoeningen en psychische problematiek. Ze heeft in de revalidatie gewerkt en sinds 2010 werkt ze in de eerste lijn vanuit haar eigen praktijk in Rozendaal. Daarnaast coacht ze, op holistische wijze, werknemers met stressklachten (met name zorgverleners) naar herstel van balans en meer energie. Ze heeft veel ervaring met ACT, Motivational Interviewing en oplossingsgerichte gespreksvoering.

Debby is gefascineerd door hoe veranderprocessen vorm krijgen bij cliënten en streeft naar een steeds effectievere manier van begeleiding hierin. Daarbij houdt ze van een nuchtere, praktische aanpak met een beetje humor op z’n tijd.

Docent

 

Debby Rijnbeek

Debby Rijnbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring als ergotherapeut in de behandeling van mensen met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten) en mensen met pijn- en/of vermoeidheidsklachten bij kanker, hersenletsel, neurologische aandoeningen en psychische problematiek. Ze heeft in de revalidatie gewerkt en sinds 2010 werkt ze in de eerste lijn vanuit haar eigen praktijk in Rozendaal. Daarnaast coacht ze, op holistische wijze, werknemers met stressklachten (met name zorgverleners) naar herstel van balans en meer energie. Ze heeft veel ervaring met ACT, Motivational Interviewing en oplossingsgerichte gespreksvoering.

Debby is gefascineerd door hoe veranderprocessen vorm krijgen bij cliënten en streeft naar een steeds effectievere manier van begeleiding hierin. Daarbij houdt ze van een nuchtere, praktische aanpak met een beetje humor op z’n tijd.

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement