Cursus Technologie, wat kun je ermee?

Iedereen maakt dagelijks gebruik van technologie zoals smartphones en computers, maar ook apparaten zoals een magnetron, elektrische fiets, robotstofzuiger en een slimme thermostaat. Technologie vergroot de mogelijkheden voor personen met een beperking, het revalidatieproces, maar ook de efficiëntie van je organisatie (Le Granse, 2017).

Zorg in Nederland verandert. Zo blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Technologie wordt nadrukkelijk genoemd om de zorg toekomstbestendig te maken (Kaljouw & van Vliet, 2015; Heijkers, Spierts & de Witte, 2015). Technologische ontwikkelingen zorgen voor revolutionaire veranderingen in het dagelijks handelen van de cliënt en zijn systeem, de zorgverlener, de zorgorganisaties en de overheid (Van Oort, 2010).

De implementatie van technologie vraagt om specifieke competenties van zorgprofessionals. Hoe maak je de juiste keuze? Wat vinden de medewerkers en cliënten van het gebruik van technologie? De zorgprofessional en de ergotherapeut in het bijzonder spelen hierin een belangrijke rol. 

Vanwege de snelle ontwikkelingen in technologie en de vele toepassingen en varianten gat deze cursus vooral in op generieke competenties en, misschien nog belangrijker, een positief-kritische houding ten opzichte van de mogelijkheden van technologie (Vereniging Hogescholen, 2015). 

Deze cursus richt zich op de theorie en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie enerzijds en op vragen/mogelijkheden voor dagelijkse (ergo)therapeutische interventies voor personen met een beperking en de betrokkenen (ouders, mantelzorgers, professionals ,..). 

Waarom deze cursus

In deze 3-daagse cursus staat het gehele proces van adviseren van technologie centraal; van het analyseren van de zorgvraag, via selecteren en implementeren tot het evalueren van de toepassing van de technologie in een thuissituatie of zorgorganisatie. 

Toepassingen van ondersteunende technologie die aan bod komen zijn:

 • Hulpmiddelen
 • Domotica
 • Robotica
 • Virtual reality
 • Apps
 • Serious gaming
 • 3Dprinten
 • procesmodellen
 • implementatie
 • technologie-acceptatie
 • wet- en regelgeving
 • ethische aspecten

Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met een praktijkopdracht, zodat de opgedane kennis meteen toepasbaar is in de werksituatie. De kennis wordt grotendeels via kennisclips aangereikt. De verdieping vindt plaats tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast maakt de cursist tijdens de bijeenkomsten kennis met uiteenlopende ondersteunende technologieën door middel van demonstraties, workshops en vooral veel zelf ervaren. 

Programma

Dag 1 en 2 van  9:30 - 17:00 uur

Dag 3 van 9:30 - 16:30 uur

(Inloop alle dagen 9:00 uur)

 

Volledige programma

 

Praktisch

 • €995,-  voor leden
 • €1195,-  voor niet-leden
 • Inclusief catering en gratis parkeren
 • 69 accreditatiepunten 
 • Bewijs van deelname
 • Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
  - Let op! Cursusdag 2 (3 november) vindt plaats in TheaterHotel de Oranjerie in Roermond.

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Leerdoelen

Als ergotherapeut leer je tijdens de cursus:

 • Het belang van het ontwikkelen en inzetten van technologische middelen ten behoeve van een individu of een organisatie te beargumenteren en te bepleiten en onderbouwde up-to-date informatie te geven over mogelijkheden van inzet van technologie in de zorg/ondersteuning/dagelijks handelen voor/van cliënt, cliëntsysteem en de zorgpraktijk
 • De verkregen kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van zorgtechnologie te vertalen naar de eigen organisatie
 • Een zorgproces van de organisatie of een individuele zorgvraag te analyseren en ondersteunende technologie methodisch te adviseren met de passend onderbouwing en argumentatie en de inzet van technologie te evalueren met de diverse betrokken partijen
 • De inzet van technologie gepaard laten gaan met shared decision making op basis beschikbare bewijskracht
 • Een brugfunctie te vervullen tussen de cliënt, de zorgprofessional, de technische professional en het management t.a.v. zorgtechnologie
 • Ervaringen en kennis interprofessioneel te delen m.b.t. gebruik van technologische middelen

Niveau van de cursus

Het niveau van deze cursus is post-hbo.

Aanvangsniveau

Je hebt de opleiding Ergotherapie afgerond.

Studiebelasting

Door gebruik te maken van blended learning kan een groot deel van de kennis thuis bestudeerd worden. Het aantal contacturen is 21 uur, de totale studielast is 80 uur. Met deze zelfstudie dient de cursist rekening te houden.

Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

Docenten

 

 

 

 

 

 

 

Edith Hagedoren-Meuwissen BSc OT & MCC

 

- Opleiding Ergotherapie Hogeschool Heerlen (voorloper van Hogeschool Zuyd)

- Master Management van Verandering en Cultuur specialisatie zorg en welzijn (2016). 

- Werkzaam in de ouderenzorg (1991-1993)

- Cursus ‘Wonen’

- Werkzaam bij het iRv (1993-2007), gespecialiseerd in onderzoek, advies en informatieverstrekking op het thema hulpmiddelenzorg. 

- Werkzaam bij Vilans (2007-2014), onder andere als projectleider van de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Momenteel is Edith werkzaam bij Zuyd Hogeschool als docent/onderzoeker voor het lectoraat ‘Ondersteunende Technologie in de Zorg’ met als aandachtsgebied adviseren en implementeren van ondersteunende technologie. Dit lectoraat vormt tevens een programmalijn van het intersectoreel netwerk Eizt. In deze functie is ze ook extern ergonomisch adviseur voor de GGD Zuid Limburg.

 

 

 

 

 

 

Jeanne Heijkers BSc OT, MSc

 

- Opleiding Ergotherapie (1991)

- Gezondheidswetenschappen (2007), onderwerp masterthesis: mensen met visuele beperkingen en factoren die een rol spelen bij arbeid

- Werkzaam geweest met volwassen cliënten in diverse werkvelden, in Nederland, Duitsland en de VS. 

- Werkzaam bij het iRv, kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (2000-2007) als adviseur in het kader van de WVG (later WMO) 

- Betrokken als projectmedewerker in projecten die betrekking hadden op mensen met beperkingen, ouderen en arbeid en/of het gebruik van hulpmiddelen.

Momenteel is Jeanne werkzaam als docent/onderzoeker verbonden aan Zuyd, voor de opleiding ergotherapie en het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Daarnaast is zij werkzaam als ergonomisch adviseur voor GGD Zuid Limburg. 

 

 

 

 

 

 

Margriet Pol BSc.OT, MSc Social Gerontology, PhD

 

- Werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding ergotherapie en voor het lectoraat ergotherapie ‘participatie en omgeving’ en het lectoraat ‘digital life centre’ van de Hogeschool van Amsterdam. Hier is zij coördinator van het programma afstuderen en van de minor Zorgtechnologie. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de toepassing van sensormonitoring bij zelfstandig wonende ouderen. Ze is betrokken bij diverse implementatieprojecten zorgtechnologie in de geriatrische revalidatie en is medeoprichter van de startup ‘Hipperacademy’.

Docenten

 

Edith Hagedoren-Meuwissen BSc OT & MCC

 

 

- Opleiding Ergotherapie Hogeschool Heerlen (voorloper van Hogeschool Zuyd)

- Master Management van Verandering en Cultuur specialisatie zorg en welzijn (2016). 

- Werkzaam in de ouderenzorg (1991-1993)

- Cursus ‘Wonen’

- Werkzaam bij het iRv (1993-2007), gespecialiseerd in onderzoek, advies en informatieverstrekking op het thema hulpmiddelenzorg. 

- Werkzaam bij Vilans (2007-2014), onder andere als projectleider van de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Momenteel is Edith werkzaam bij Zuyd Hogeschool als docent/onderzoeker voor het lectoraat ‘Ondersteunende Technologie in de Zorg’ met als aandachtsgebied adviseren en implementeren van ondersteunende technologie. Dit lectoraat vormt tevens een programmalijn van het intersectoreel netwerk Eizt. In deze functie is ze ook extern ergonomisch adviseur voor de GGD Zuid Limburg.

 

 

 

 

Jeanne Heijkers BSc OT, MSc

 

 

- Opleiding Ergotherapie (1991)

- Gezondheidswetenschappen (2007), onderwerp masterthesis: mensen met visuele beperkingen en factoren die een rol spelen bij arbeid

- Werkzaam geweest met volwassen cliënten in diverse werkvelden, in Nederland, Duitsland en de VS. 

- Werkzaam bij het iRv, kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (2000-2007) als adviseur in het kader van de WVG (later WMO) 

- Betrokken als projectmedewerker in projecten die betrekking hadden op mensen met beperkingen, ouderen en arbeid en/of het gebruik van hulpmiddelen.

Momenteel is Jeanne werkzaam als docent/onderzoeker verbonden aan Zuyd, voor de opleiding ergotherapie en het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Daarnaast is zij werkzaam als ergonomisch adviseur voor GGD Zuid Limburg. 

 

 

 

Margriet Pol BSc.OT, MSc Social Gerontology, PhD
 

 

- Werkzaam als docent en onderzoeker bij de opleiding ergotherapie en voor het lectoraat ergotherapie ‘participatie en omgeving’ en het lectoraat ‘digital life centre’ van de Hogeschool van Amsterdam. Hier is zij coördinator van het programma afstuderen en van de minor Zorgtechnologie. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de toepassing van sensormonitoring bij zelfstandig wonende ouderen. Ze is betrokken bij diverse implementatieprojecten zorgtechnologie in de geriatrische revalidatie en is medeoprichter van de startup ‘Hipperacademy’.

 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement