Webinar Cognitieve problematiek en psychische klachten bij Covid-19

In dit verdiepende webinar gaan we in op de cognitieve en psychische klachten bij COVID-19 en de behandelmogelijkheden door ergotherapeuten. 

Waarom deze cursus

Cognitieve problematiek bij dagelijkse activiteiten

Veel cliënten ervaren na opname of heftige ziekteperiode klachten ten aanzien van het geheugen, de denksnelheid, de aandacht en overprikkeling. Waarschijnlijk worden de klachten verklaard door uitputting. Meestal is dit tijdelijk en herstelt dit klachtenpatroon in de eerste 3 maanden. Echter tot een jaar later kunnen bij één op de vier cliënten nieuwe neurocognitieve afwijkingen ontstaan, vergelijkbaar met milde alzheimer. Een derde ontwikkelt een symptomencomplex gelijk aan een matig traumatische hersenafwijking. De cognitieve problemen na COVID-19 kunnen verklaard worden door de indirecte effecten van het virus op het brein.

Er blijkt geen onderscheid te zijn in ernst van de cognitieve problemen na een langdurige IC opname of als iemand thuis COVID-19 heeft doorgemaakt. Belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van inzicht aan de cliënt en diens systeem, gebaseerd op de uitkomsten van  klinimetrie en observaties van het dagelijks handelen. Het adequaat leren omgaan met cognitieve beperkingen door het aanleren van (leer) strategieën of compensatiemogelijkheden in dagelijkse activiteiten bieden  meer eigen regie voor de cliënt en de mantelzorger. Er wordt kort ingegaan op sensorische overprikkeling.  

Psychische klachten, slaapproblemen en de gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten 

Cliënten kunnen langdurig te kampen hebben met psychosociale stress (inclusief angst en depressie), zeker na een IC-opname. Ook is bekend dat slaapproblemen vaak voorkomen na het doormaken van COVID-19. Herkenning van psychische klachten blijkt in de praktijk vaak lastig, maar is essentieel omdat psychische klachten het dagelijks leven en het herstel kunnen verstoren. Een signalerende rol is hierbij weggelegd voor ergotherapeuten. Een aantal aandachtspunten in de  ergotherapeutische interventie worden besproken en mogelijkheden voor de beïnvloeding van psychische klachten en slaapproblemen. 

Tijdens dit webinar krijg je inzicht in mogelijke cognitieve en psychische problematiek i.r.t. COVID-19. 

Programma

 

9.00-11.00

 

Praktisch

 

- €50,- leden
- €75,- niet-leden

- Accreditatie 2 punten

- Bewijs van deelname

 

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van meetinstrumenten m.b.t. cognitieve en psychische problematiek. 
  • Signaleren van cognitieve en psychische problemen in de praktijk.
  • Kennis opdoen van de (leer)strategieën of compensatiemogelijkheden bij cognitieve problemen.
  • Kennis op doen over zintuiglijke overprikkeling.
  • Kennis opdoen over invloed van psychische klachten en slaapproblemen op het dagelijks leven en mogelijkheden voor behandeling.

Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

Docenten

 

 

 

 

Sabine van Erp

 

Sabine van Erp studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkte jarenlang in de revalidatie (Klimmendaal, neurorevalidatie) en is praktijkhouder van JIPA ergotherapie praktijk. Daarnaast werkt zij als docent aan de opleiding ergotherapie (HAN) en aan de masteropleiding neurorevalidatie en innovatie (HAN). Zij is lid van de Overleggroep Ergotherapie bij Hersenletsel van EN en werkte mee aan de handreiking ergotherapie bij COVID-19  

 

 

 

 

 

Jacqueline Coppers

 

Jacqueline Coppers studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkt sinds enige jaren met verschillende doelgroepen in de specialistische GGZ. Momenteel werkt zij met mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en bijkomende psychiatrische problematiek. Zij heeft de European Master of Science in Occupational Therapy afgerond en is lid van de Overleggroep Ergotherapie bij Hersenletsel van EN. Zij werkte mee aan de handreiking ergotherapie bij COVID-19.

 

 

 

Docenten

 

 

 

 

 

Sabine van Erp 

 

Sabine van Erp studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkte jarenlang in de revalidatie (Klimmendaal, neurorevalidatie) en is praktijkhouder van JIPA ergotherapie praktijk. Daarnaast werkt zij als docent aan de opleiding ergotherapie (HAN) en aan de masteropleiding neurorevalidatie en innovatie (HAN). Zij is lid van de Overleggroep Ergotherapie bij Hersenletsel van EN en werkte mee aan de handreiking ergotherapie bij COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Coppers

 

Jacqueline Coppers studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij werkt sinds enige jaren met verschillende doelgroepen in de specialistische GGZ. Momenteel werkt zij met mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en bijkomende psychiatrische problematiek. Zij heeft de European Master of Science in Occupational Therapy afgerond en is lid van de Overleggroep Ergotherapie bij Hersenletsel van EN. Zij werkte mee aan de handreiking ergotherapie bij COVID-19.

 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement