Webinar Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) - PPN

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht geworden. De belangrijkste elementen van deze wet worden tijdens het webinar behandeld.

Waarom dit webinar?


Per 1 januari 2022 valt iedere zorgaanbieder onder de meldplicht Wtza. Bepaalde zorgaanbieders dienen ook een vergunning en een toezichthoudend orgaan te hebben. Tijdens het webinar wordt dit alles, inclusief het overgangsrecht, nader toegelicht.

 

Alle beroepsgroepen die vallen onder PPN kunnen zich inschrijven voor dit webinar: EN/NVD/VvOCM/NVLF/NVH/OVN

 

 

Programma

Avond van 19:30 tot 20:30 uur

 

Bekijk volledige programma

 

Praktisch

- €0,-  leden
- €50,-  niet- leden

- 1 accreditatiepunt

- Bewijs van deelname

- Hand-out en studiematerialen inbegrepen

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Leerdoelen

  • Na afloop van het webinar weet je wat de reden is voor de Wtza en aan welke eisen je zorginstelling of praktijk dient te voldoen en vanaf welke datum.
  • Je weet hoe er aan de meld- en (indien voor jouw zorginstelling of praktijk van toepassing) vergunningplicht en de plicht tot het instellen van een toezichthoudend orgaan kan worden voldaan.
  • Je weet wat de gevolgen zijn als je de Wtza negeert. Je bent op de hoogte van de nieuwe verplichtingen (ook per 1 januari 2022) inzake de openbare jaarverantwoording ingevolge de Wet marktordening gezondheidszorg.
  • Aan het slot worden diverse praktijkvoorbeelden behandeld, zodat je na afloop voldoende aanknopingspunten hebt om te weten of jouw zorginstelling of praktijk zelf actie dient te ondernemen inzake de Wtza en zo ja, welke en op welke termijn.


Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

Docent

 

 

 

Arie Kreule (VvAA)

Docent

 

Arie Kreule (VvAA)

 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement