Eenjarige post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie

Samen met een projectgroep bestaande uit het werkveld, de leerstoel ergotherapie en de hbo-opleidingen ergotherapie organiseert Ergotherapie Nederland een post-hbo-opleiding Ouderenergotherapie.

Waarom deze scholing?

Ouderen vormen de grootste doelgroep voor ergotherapeuten. In Nederland neemt de groep ouderen de komende jaren fors toe. Bovendien bereikt deze groep een hogere leeftijd dan voorheen. Door deze vergrijzing neemt ook het aantal mensen met meerdere chronische aandoeningen toe. Dit leidt vaak tot kwetsbaarheid, afhankelijkheid van zorg en risico op verminderde participatie in het dagelijks en maatschappelijk functioneren. Om deze uitdaging aan te gaan zijn een brede kennis over de complexe problematiek, preventie en wijkgericht werken essentieel voor de toekomstbestendige ergotherapeut.

Resultaat: specialist Ouderenergotherapie

Na deze opleiding vertrek je met een rugzak vol actuele en verdiepende kennis en bewijs om beter te worden in je werk, een maximaal en duurzaam effect van je interventie te bereiken en nieuwe mogelijkheden te verkennen als ergotherapeut. De opleiding kan jou als ergotherapeut, en daarmee de beroepsgroep, versterken in de positionering in het werkveld van (ouderen)zorg en welzijn.
Deze opleiding is, naast werkervaring, facultatieve scholing en een bijdrage aan de ontwikkeling van de ouderenergotherapie, voorwaarde om te kunnen worden geregistreerd in het specialistenregister Ouderenergotherapie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Leerdoelen

De ouderenergotherapeut kan: 

  • voor de doelgroep belangrijke en oorzakelijke factoren onderzoeken, analyseren en geschikte interventies selecteren;
  • het formele en informele netwerk van ouderen in kaart brengen, analyseren en interventies uitvoeren; 
  • relevante nieuwe methoden en technologie ten behoeve van ouderen herkennen, selecteren en toepassen;
  • (inter-)nationale ontwikkelingen signaleren en benutten, hier een plan van aanpak voor opstellen en mede uitvoeren in de eigen praktijk; 
  • mogelijke tegengestelde belangen herkennen en hier, in samenwerking met het (in)formele netwerk, een plan van aanpak opstellen en mede uitvoeren. 

Lees hier alle leerdoelen en leeruitkomsten.

Inhoud van het lesprogramma

De inhoud van de scholing heeft als basis het Profiel Specialisatie Ouderenergotherapeut en gaat in op de belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg binnen zorg en welzijn.   
De scholing biedt plaats aan 24 deelnemers. De opleiding omvat 12 lesdagen met zelfstudie en werkopdrachten in de eigen praktijk en biedt in samenhang een veelomvattend, gevarieerd en verdiepend aanbod aan onderwerpen. De lessen worden deels verzorgd door ervaren docenten die de opleiding mee hebben ontwikkeld en deels door gastdocenten uit verschillende expertisegebieden.

Lesprogramma

De invulling van de lesdagen is als volgt: 

Dag 1:

- Introductie

- Het normale verouderingsproces en de vitale ouder wordende mens 

Dag 2:  De kwetsbare oudere 
Dag 3:Evidence Based Practice en professioneel redeneren in de ouderenergotherapie
Dag 4:- Ochtend: verdieping op het methodisch handelen 
- Middag: ergotherapie in de palliatieve en terminale fase
Dag 5:Houdingsmanagement
Dag 6:De kwetsbare oudere en het netwerk - deel 1 
Dag 7: Het kwetsbare brein
Dag 8:Dementie en veranderend gedrag
Dag 9:Gerontopsychiatrie, ethiek en moreel beraad
Dag 10:De kwetsbare oudere en het netwerk - deel 2
Dag 11:Zorgtechnologie, ontwikkelingen en toepassing in de ouderenergotherapie
Dag 12:

- Ochtend: Presentatie eindopdrachten 
- Middag: De toekomst van de ouderenergotherapie vanuit de leerstoel ergotherapie. 

 

Bekijk hier het uitgebreide lesprogramma met een toelichting op de 12 lesdagen.

Voorbereiding

Minimaal vier weken voor aanvang van de opleiding ontvang je informatie over de opleiding, toegang tot het leerportaal en de opdrachten voor de eerste lesdag.
Als voorbereiding voor de opleiding bestudeer je het Profiel Specialisatie Ouderenergotherapeut.

Opdrachten en zelfstudie

Tijdens de lesdagen bespreek je gezamenlijk de leeropbrengsten van de vorige lesdag en ontvang je de opdracht voor de volgende lesdag. Voorbereiding voor lesdagen bestaat uit het lezen van Nederlandstalige en Engelstalige artikelen, en hoofdstukken uit de aangeschafte literatuur. Daarnaast maak je toepassingsopdrachten in de eigen praktijk. Op de laatste lesdag geef je een eindpresentatie van je portfolio met afgeronde opdrachten.  

Lesdata en tijden

De lesdagen zijn van 9.00 – 18.00 uur. De lessen vinden eens per 3-4 weken plaats op vrijdag, in een van onze lesruimtes in Utrecht. Je volgt als deelnemer de volledige scholing, het is niet mogelijk om slechts een deel van de scholing te volgen.

LesdagDatum
1

31-03-2023

2

21-04-2023

3

26-05-2023

4

16-06-2023

5

07-07-2023

6

01-09-2023

7

22-09-2023

8

13-10-2023

9

3-11-2023

10

24-11-2023

11

15-12-2023

12

19-01-2024

Programma

12 dagen, van 9:00 tot 18:00 uur

 

 

Bekijk hier het volledige lesprogramma

 

 

Praktisch

Tarieven:

- €3.250,-  leden

- €3.995,-  niet- leden

Inclusief catering en gratis parkeren

 

- Accreditatie voor de opleiding is in aanvraag

- Bij beoordeling met een voldoende ontvang je het certificaat ‘specialist Ouderenergotherapeut’

 

- Locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Schrijf je hieronder in

Schrijf je hieronder in

Verplichte literatuur

  • Profiel Specialisatie ouderenergotherapeut - I. Gommers, M. Graff, A.Leijenhorst, P. Verstraten i.o.v. Ergotherapie Nederland
  • Adult development and aging (hard copy of E-book) - J.C. Cavanaugh & F. Blanchard-Fields
  • Geriatrie en Gerontologie - M. Franken, W vd Heuvel & M. vd Bogaert

De totale kosten van deze drie boeken bedragen tussen de €140,- en €180,- (afhankelijk van de vorm en waar de boeken besteld worden). De boeken worden door de deelnemer aangeschaft voordat de opleiding van start gaat. Let op! Wacht na je inschrijving met de boeken bestellen, je ontvangt na je aanmelding nog specificaties over de exacte druk.

Doelgroep en aanvangsniveau

Je hebt de opleiding ergotherapie afgerond en bent als ergotherapeut werkzaam met ouderen in de 1e, 2e en/of 3e  lijn.  Voor zowel de beginnende ergotherapeut, als de (zeer) ervaren ergotherapeut in de ouderenzorg, is deze opleiding interessant en vernieuwend.

Studiebelasting

Per lesdag zijn er 8 contacturen (= exclusief pauzes). Daarmee komt de studiebelasting van de lesdagen op 96 uur. Daarnaast zijn er per lesdag zelfstudie-uren en thuisopdrachten.

Toetsing en certificaat

Docenten beoordelen de opdrachten in de lesdagen. De eindtoets bestaat uit een portfolio en eindpresentatie. Er wordt gebruik gemaakt van een toetsingskader dat voor deze opleiding is opgesteld door de betrokken docenten van de opleidingen ergotherapie.

De opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden. Als de opdrachten in de opleiding met een voldoende worden afgesloten wordt het certificaat: ‘specialist Ouderenergotherapeut’ behaald.


Cursusvoorwaarden

Zie cursusvoorwaarden

Deze opleiding is een samenwerkingsverband van de volgende partijen:

Gastdocenten

 

 

Ton Bakker

Psychogeriater dr. Ton Bakker is sinds 2013 lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde, met als aandachtsgebied psychiatrische functiestoornissen, bij De Zellingen.

 

 

Robbert Gobbens

Dr. Robbert Gobbens is in 2015 gestart als associate lector multimorbiditeit en werkt sinds mei 2017 als lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement van Hogeschool InHolland. Ook doet Gobbens praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren. 

 

 

 

Max Franken

Dr. Max Franken is klinisch geriater bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Hij is sterk gericht op de patiënt en zijn naasten. Hij heeft een passie voor onderwijs geven, ook voor patiëntenverenigingen. Hij is auteur van het leerboek geriatrie voor zorgprofessionals dat ook in deze opleiding wordt gebruikt.

 

 

 

Joan Verhoef

Dr. Joan Verhoef, is ergotherapeut en bewegingswetenschapper en werkzaam als hoofddocent aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Rotterdam. Zij verzorgde voor de ErgoAcademie de EBP scholingen.

 

Adri Kanis

Adrie Kanis is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarnaast heeft ze een eerstelijns praktijk Ergotherapie Kanis in Ommen. Deze praktijk richt zich met name op ouderen. Sinds haar afstuderen heeft ze met veel plezier gewerkt in alle sectoren van de ouderenzorg. Naast haar werk heeft ze filosofie en ethiek gestudeerd en sindsdien geeft ze ethiekondersteuning aan zorginstellingen. 

Docenten

 

 

 

 

Gerlinde Roorda 

Gerlinde Roorda (MSC) is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, sinds 1 september 2021. Zij heeft daarvoor 30 jaar gewerkt in de ouderenzorg en heeft zich gespecialiseerd in de dementiezorg en met name houdingsproblematiek bij mensen met dementie en Parkinson. Ze heeft in 2019 de Master Healthy Ageing Professional afgerond aan de Hanzehogeschool en heeft tijdens haar master een sociale innovatie vormgegeven rondom houdingszorg in een multidisciplinair team. Ze is vanaf het begin betrokken geweest in de projectgroep scholing ouderenergotherapie.

 

 

 

Ine van de Schoor

 

 

 

Aline Lindeboom

Aline Lindeboom(-Leijenhorst) is werkzaam als ergotherapeut in de ouderenzorg bij ZuidOostZorg Friesland.  Hierbij richt zij zich voornamelijk op ouderen met cognitieve problemen, zowel op de neurorevalidatie als in het verpleeghuis en de eerstelijn (o.a. CRT en SI). 

Zij is lid geweest van de adviesraad ouderen en medeauteur van de profielspecialisatie ouderenergotherapie. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van deze scholing en bij de ontwikkeling van de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen. 

 

 

 

Annemarie Bolder

Annemarie Bolder is EDOMAH- ergotherapeut en Edomah-coach. Ze is deskundige op het gebied van sensorische informatieverwerking en past dit vooral toe bij casussen waarbij sprake is van gedragsveranderingen. Ze is een echte doener en denkt vooral in mogelijkheden en durft daarbij buiten de lijntjes te kleuren. Naast haar werk als ergotherapeut werkt  ze zowel nationaal als internationaal mee aan projecten voor het verbeteren van de dementiezorg en heeft ze een eigen trainingsbureau De kracht van herinneringen.

 

 

 

Carola Döpp

Dr. Carola Döpp is senior onderzoeker bij de leerstoel ergotherapie en eerstelijns ergotherapeut in de regio Katwijk. Zowel in onderzoek als praktijk richt zij zich op ouderen met een speciale interesse in mensen met dementie en hun naasten. Zij is in 2015 gepromoveerd op de implementatie van het EDOMAH-programma bij het Radboudumc. Daarnaast is zij één van de redacteuren van de Zorgstandaard dementie (2020) en betrokken bij de ontwikkeling van de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen.

 

 

 

Shakira van Aar

Shakira van Aar geeft sinds 2011 als freelancer les bij de bachelor opleiding ergotherapie Pro Education. In 1999 studeerde ze af aan de HvA. Na vrijwilligerswerk in een ziekenhuis in Namibië werkte ze 10 jaar in verpleeghuis Wittenberg in Amsterdam. Inmiddels is ze alweer 12 jaar werkzaam in een gecombineerde baan als ergotherapeut in de eerste lijn en als handtherapeut in een praktijk o.a. in Oss, Uden en Heesch.

 

 

 

Marjolein Thijssen

Marjolein Thijssen is docent bij de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Daarnaast doet zij promotie onderzoek aan het Radboudumc met als onderwerp succesfactoren van dementie-vriendelijke initiatieven. Zowel in onderzoek als onderwijs richt zij zich op mensen met dementie en hun naasten en op samenwerking tussen de diverse disciplines die bij deze doelgroep betrokken zijn.  Zij is docent en onderwijsontwikkelaar van het EDOMAH-programma. Daarnaast is zij lid van de adviesraad WMO en Jeugdhulp in Den Bosch.

 

 

 

Manon Vos

Manon Vos is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, sinds 1 september 2021. Daarnaast is zij al 25 jaar als ergotherapeut werkzaam in de ouderenzorg. Daar heeft ze zich gespecialiseerd als Cognitief Revalidatie Therapeut, Parkinson Ergotherapeut en werkt ook in de zorg voor mensen met een dementie. Haar interesse in de houdingszorg is gestart in 1999 en waar eerst met name de aandacht voor goed zitten er was, en los daarvan voor goed liggen, zag ze al snel het verband tussen beiden. En daarmee was een nieuwe visie binnen het verpleeghuis geboren. Manon is daarbij ook fysiotherapeut en heeft in Utrecht de bachelor Sport, bewegen en gezondheid afgerond. 

 

 

 

Maud Graff

Gastdocenten

 

 

Ton Bakker

 

Psychogeriater dr. Ton Bakker is sinds 2013 lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij specialist ouderengeneeskunde, met als aandachtsgebied psychiatrische functiestoornissen, bij De Zellingen.

 

 

Robbert Gobbens

 

Dr. Robbert Gobbens is in 2015 gestart als associate lector multimorbiditeit en werkt sinds mei 2017 als lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement van Hogeschool InHolland. Ook doet Gobbens praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren. 

 

 

Max Franken

 

Dr. Max Franken is klinisch geriater bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Hij is sterk gericht op de patiënt en zijn naasten. Hij heeft een passie voor onderwijs geven, ook voor patiëntenverenigingen. Hij is auteur van het leerboek geriatrie voor zorgprofessionals dat ook in deze opleiding wordt gebruikt.

 

 

Joan Verhoef

 

Dr. Joan Verhoef, is ergotherapeut en bewegingswetenschapper en werkzaam als hoofddocent aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Rotterdam. Zij verzorgde voor de ErgoAcademie de EBP scholingen.

 

 

Adri Kanis

Adrie Kanis is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarnaast heeft ze een eerstelijns praktijk Ergotherapie Kanis in Ommen. Deze praktijk richt zich met name op ouderen. Sinds haar afstuderen heeft ze met veel plezier gewerkt in alle sectoren van de ouderenzorg. Naast haar werk heeft ze filosofie en ethiek gestudeerd en sindsdien geeft ze ethiekondersteuning aan zorginstellingen. 

 

Docenten

 

 

Gerlinde Roorda 

 

Gerlinde Roorda (MSC) is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, sinds 1 september 2021. Zij heeft daarvoor 30 jaar gewerkt in de ouderenzorg en heeft zich gespecialiseerd in de dementiezorg en met name houdingsproblematiek bij mensen met dementie en Parkinson. Ze heeft in 2019 de Master Healthy Ageing Professional afgerond aan de Hanzehogeschool en heeft tijdens haar master een sociale innovatie vormgegeven rondom houdingszorg in een multidisciplinair team. Ze is vanaf het begin betrokken geweest in de projectgroep scholing ouderenergotherapie.

 

Ine van de Schoor

 

 

Aline Lindeboom

 

Aline Lindeboom(-Leijenhorst) is werkzaam als ergotherapeut in de ouderenzorg bij ZuidOostZorg Friesland.  Hierbij richt zij zich voornamelijk op ouderen met cognitieve problemen, zowel op de neurorevalidatie als in het verpleeghuis en de eerstelijn (o.a. CRT en SI). 

Zij is lid geweest van de adviesraad ouderen en medeauteur van de profielspecialisatie ouderenergotherapie. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van deze scholing en bij de ontwikkeling van de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen. 

 

 

Annemarie Bolder

 

Annemarie Bolder is EDOMAH- ergotherapeut en Edomah-coach. Ze is deskundige op het gebied van sensorische informatieverwerking en past dit vooral toe bij casussen waarbij sprake is van gedragsveranderingen. Ze is een echte doener en denkt vooral in mogelijkheden en durft daarbij buiten de lijntjes te kleuren. Naast haar werk als ergotherapeut werkt  ze zowel nationaal als internationaal mee aan projecten voor het verbeteren van de dementiezorg en heeft ze een eigen trainingsbureau De kracht van herinneringen.

 

 

Carola Döpp

 

Dr. Carola Döpp is senior onderzoeker bij de leerstoel ergotherapie en eerstelijns ergotherapeut in de regio Katwijk. Zowel in onderzoek als praktijk richt zij zich op ouderen met een speciale interesse in mensen met dementie en hun naasten. Zij is in 2015 gepromoveerd op de implementatie van het EDOMAH-programma bij het Radboudumc. Daarnaast is zij één van de redacteuren van de Zorgstandaard dementie (2020) en betrokken bij de ontwikkeling van de paramedische richtlijn kwetsbare ouderen.

 

 

Shakira van Aar

 

Shakira van Aar geeft sinds 2011 als freelancer les bij de bachelor opleiding ergotherapie Pro Education. In 1999 studeerde ze af aan de HvA. Na vrijwilligerswerk in een ziekenhuis in Namibië werkte ze 10 jaar in verpleeghuis Wittenberg in Amsterdam. Inmiddels is ze alweer 12 jaar werkzaam in een gecombineerde baan als ergotherapeut in de eerste lijn en als handtherapeut in een praktijk o.a. in Oss, Uden en Heesch.

 

 

 

Marjolein Thijssen

 

Marjolein Thijssen is docent bij de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Daarnaast doet zij promotie onderzoek aan het Radboudumc met als onderwerp succesfactoren van dementie-vriendelijke initiatieven. Zowel in onderzoek als onderwijs richt zij zich op mensen met dementie en hun naasten en op samenwerking tussen de diverse disciplines die bij deze doelgroep betrokken zijn.  Zij is docent en onderwijsontwikkelaar van het EDOMAH-programma. Daarnaast is zij lid van de adviesraad WMO en Jeugdhulp in Den Bosch.

 

 

Manon Vos

Manon Vos is docent/onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, sinds 1 september 2021. Daarnaast is zij al 25 jaar als ergotherapeut werkzaam in de ouderenzorg. Daar heeft ze zich gespecialiseerd als Cognitief Revalidatie Therapeut, Parkinson Ergotherapeut en werkt ook in de zorg voor mensen met een dementie. Haar interesse in de houdingszorg is gestart in 1999 en waar eerst met name de aandacht voor goed zitten er was, en los daarvan voor goed liggen, zag ze al snel het verband tussen beiden. En daarmee was een nieuwe visie binnen het verpleeghuis geboren. Manon is daarbij ook fysiotherapeut en heeft in Utrecht de bachelor Sport, bewegen en gezondheid afgerond. 

 

Maud Graff

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing
Dit is Ergotherapie
Ergotherapeut zoeken Kennisplatform
Over Ergotherapie Nederland
Congressen en bijeenkomsten

 

Contact

 

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement