Algemene criteria voor ergotherapie specialistenregisters

Deze algemene criteria gelden voor alle drie de specialisaties, hand-, kinder- en ouderen ergotherapie.

Algemene voorwaarden

 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
 2. Je staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Scholing (minimaal aantal punten)

A verplicht deel

B vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

 

Bijdrage aan de ontwikkeling van de specialisatie

Minimaal 15 punten te behalen uit activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de specialisatie:

 • Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie
 • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie (o.a. landelijke richtlijnen, zorginnovaties)
 • Participatie binnen een wetenschappelijk (fundamenteel of toegepast) onderzoek
 • Professioneel publiceren
 • Professioneel presenteren (inclusief geven van een scholing)
 • Ontwikkelen van een scholing
 • Deelname aan EN-gerelateerde commissies e.d.
 • Profileren van de specialisatie

Kijk voor specifieke activiteiten die gelden voor een van de specialisaties op de website van KP.

Specifieke criteria per specialisatie

Formulier scholingsindeling

Het formulier scholingsindeling biedt na invullen overzicht hoeveel punten onder ieder domein zijn behaald. Het volledige ingevulde formulier wordt opgevoerd in het KP-dossier ten behoeve van de beoordeling bij (her)registratie.

Werkwijze aanvragen specialisatie in het Kwaliteitsregister 

Op kwaliteitsregisterparamedici.nl vind je de werkwijze om een specialisatie in het Kwaliteitsregister aan te vragen. 

Algemene criteria voor ergotherapie specialisten-registers

Deze algemene criteria gelden voor alle drie de specialisaties, hand-, kinder- en ouderen ergotherapie.

Algemene voorwaarden

 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
 2. Je staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Scholing (minimaal aantal punten)

A verplicht deel

B vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten

Minimaal 15 punten te behalen uit activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de specialisatie:

 • Begeleiden en/of beoordelen van een scriptie
 • Ontwikkeling zorginhoud en organisatie (o.a. landelijke richtlijnen, zorginnovaties)
 • Participatie binnen een wetenschappelijk (fundamenteel of toegepast) onderzoek
 • Professioneel publiceren
 • Professioneel presenteren (inclusief geven van een scholing)
 • Ontwikkelen van een scholing
 • Deelname aan EN-gerelateerde commissies e.d.
 • Profileren van de specialisatie

Kijk voor specifieke activiteiten die gelden voor een van de specialisaties op de website van KP.

Specifieke criteria per specialisatie

Formulier scholingsindeling

Het formulier scholingsindeling biedt na invullen overzicht hoeveel punten onder ieder domein zijn behaald. Het volledige ingevulde formulier wordt opgevoerd in het KP-dossier ten behoeve van de beoordeling bij (her)registratie.

Werkwijze aanvragen specialisatie  in het Kwaliteitsregister 

Op kwaliteitsregisterparamedici.nl vind je de werkwijze om een specialisatie in het Kwaliteitsregister aan te vragen. 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement