Algemene criteria voor ergotherapie specialistenregisters

Deze algemene criteria gelden voor de alledrie de specialisaties, hand-, kinder- en ouderen ergotherapie.

Algemene voorwaarden

 1. Je hebt  minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
 2. Je staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Bij- en nascholing (minimaal aantal punten)

A verplicht deel

B vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten

Minimaal 15 punten te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

 • presentaties
 • publicaties
 • deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
 • betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
 • participatie Onderzoek
 • (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
 • (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
 • profilering
 • ontwikkelen van scholing
 • geven van scholing
 • begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

Specifieke criteria per specialisatie

Formulier scholingsindeling

Het formulier scholingsindeling biedt na invullen overzicht hoeveel punten onder ieder domein zijn behaald. Het volledige ingevulde formulier wordt opgevoerd in het KP-dossier ten behoeve van de beoordeling bij (her)registratie.

Om het scholingsformulier te ontvangen van zowel de specialisatie kinder-ergotherapie als hand-ergothereapie, stuur dan een mail naar en@ergotherapie.nl. 

 

Werkwijze aanvragen specialisatie  in het Kwaliteitsregister 

Op kwaliteitsregisterparamedici.nl vind je de werkwijze om een specialisatie in het Kwaliteitsregister aan te vragen. 

Algemene criteria voor ergotherapie specialisten-registers

Deze algemene criteria gelden voor de alledrie de specialisaties, hand-, kinder- en ouderen ergotherapie.

Algemene voorwaarden

 1. Je hebt  minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
 2. Je staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Bij- en nascholing (minimaal aantal punten)

A verplicht deel

B vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten

Minimaal 15 punten te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

 • presentaties
 • publicaties
 • deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
 • betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
 • participatie Onderzoek
 • (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
 • (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
 • profilering
 • ontwikkelen van scholing
 • geven van scholing
 • begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

Specifieke criteria per specialisatie

Formulier scholingsindeling

Hetformulier scholingsindeling biedt na invullen overzicht hoeveel punten onder ieder domein zijn behaald. Het volledige ingevulde formulier wordt opgevoerd in het KP-dossier ten behoeve van de beoordeling bij (her)registratie.

Om het scholingsformulier te ontvangen van zowel de specialisatie kinder-ergotherapie als hand-ergothereapie, stuur dan een mail naar en@ergotherapie.nl.

 

Werkwijze aanvragen specialisatie  in het Kwaliteitsregister 

Op kwaliteitsregisterparamedici.nl vind je de werkwijze om een specialisatie in het Kwaliteitsregister aan te vragen. 

Contact

Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

E-mail
en@ergotherapie.nl

Telefoonnummer
030 2628356

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

Ergotherapie Nederland

 

Scholing

Dit is Ergotherapie

Ergotherapeuten zoeken

Kennisplatform

Over Ergotherapie Nederland

Congressen en bijeenkomsten

 

Contact


Ergotherapie Nederland Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht

 

E-mail
en@ergotherapie.nl
 

Telefoonnummer
030 2628356
 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag,
tussen 8.30 en 17.00 uur.

 

 

 

 Disclaimer | Privacy statement